Prоfil poslodavca

Nаziv poslodavca

D.O.O. Talija company

Herceg Novi, Crna Gora

Теlеfоn: 031673706
Vеb sајt:


Оpis:

 Grupacija "Casa del Mare - Small Hotels Group" ima tendenciju rasta i širenja sopstevnih ali i kapaciteta pod svojim rukovodstvom-zakupom. Konstantno radimo na usavršavanju i poboljšanju kvaliteta usluge, inovaciji i proširenju hotelskih sadržaja, edukaciji i okupljanju kvalitenih kadrova, trudeći se da pratimo najviše svetske standarde iz oblasti hotelske industrije.


Pоslоvi: D.O.O. Talija company

10 pоslоvа

Poređaj po
Brој pоslоvа pо strаni
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Herceg Novi, Kotor
Оbјаvlјеnо:11-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...
Lоkаciја:Kotor, Herceg Novi
Оbјаvlјеnо:09-02-2016
Poslodavac: D.O.O. Talija company
Hotelska grupacija Small Hotels Group "Casa del Mare", za predstojeću sezonu, ali i dugoročnu saradnju...